Those were the days !!

Jag är så oehört trött på att man skall hysa respekt för en massa
villfarelser och tokiga idèer bara för att det kallas religion !
 

18 år sedan start                                                                                                                                                                                                                                                Kontakt - Jonte   E - Mail